Handlevogn

Logg ut

BadevannI Norge er risikoen for å bli syk ved bading normalt liten.
BadevannEn del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner. Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

Miljørettet helsevern tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. Resultatene blir vurdert i henhold til Vannkvalitetsnormer for friluftsbad


For å vurdere vannets hygieniske kvalitet benyttes forekomst av tarmbakterier som indikator. Termotolerante koliforme bakterier er en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr. Når de bakteriene påvises indikerer det at vannet er fekalt påvirket. Resultater av prøvene viser, gjennom flere år, at badevannskvaliteten i våre kommuner generelt er bra.

I perioder med mye regn kan det stedvis forekomme høyere verdier enn normalt. Avdelingen foretar da oppfølgingsprøver. Dersom prøvene skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om i media, på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen. Les mer om badevannskvalitet ved store nedbørsmengder her

Aktuelt 

Høye vanntemperaturer i Oslofjorden kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier. Disse kan forårsake alvorlige infeksjoner hos personer som bader i kystområder med høye vanntemperaturer. Råd for å forebygge smitte finner du her.

Mer informasjon om blågrønnalger i Hillestadvannet finnes her

Svømmekløe
Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.


Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no