Handlevogn

Logg ut

Badevannskvalitet ved store nedbørsmengder

Ved store nedbørsmengder kan det stedvis bli dårligere badevannskvalitet. Store mengder overflatevann renner ned i ledningsnettet. Dette klarer ikke alltid avløpsanleggene å håndtere, slik at ubehandlet kloakk renner ut og har negativ effekt på badevannskvaliteten.

Man antar at badevannskvaliteten er tilfredsstillende 2-3 dager etter at det kraftigste regnet har gitt seg.

Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Barn er mer utsatt for å bli syke.Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post: mhv@re.kommune.no
 


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no