Handlevogn

Logg ut

Helse i planlegging

En viktig oppgave for miljørettet helsevern er knyttet til planlegging og forebygging. Disse oppgavene er først og fremst beskrevet i folkehelseloven § 4 som planlegging, informasjon og samordning, der kommunehelsetjenesten er èn av flere aktører i de kommunale plan- og beslutningsprosessene.

De praktiske oppgavene er:
• Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen.
• Kommunen skal foreslå tiltak av helsefremmende og forebyggende art.
• Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer, blant annet gjennom råd og uttalelser og med deltakelse i plan- og samarbeidsorganer.
• Kommunen skal gi informasjon til de offentlige organer som har ansvar for iversetting av tiltak som kan virke inn på helsen.

Miljørettet helsevern prioriterer å gi skriftlige uttalelser i alle planprosesser i kommunene.


Linker:
Folkehelseloven

Veileder i miljørettet helsevern

Folkehelse og kommuneplanlegging- moment og tipsliste

Kommunetorget finnes tips og hjelp for å planlegge folkehelsearbeid i kommunen.

Helse i plan – En veileder til å ivareta helsehensyn i planer etter plan- og bygningsloven

Kommunehelsa statistikkbank finnes statistikk på kommunenivå. Statistikkbanken danner grunnlaget for folkehelseprofilene for kommuner og fylker. Her kan du hente ut folkehelseprofiler for kommune og fylke.

Planportal Vestfold. Nettverktøy for samhandling i arealforvaltningen i Vestfold

Utviklingstrender i Vestfold, 2009

Miljøverndepartementet (1995): Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.

Rundskriv T-2/08: Om barn og planlegging

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no