Handlevogn

Logg ut

Hygienesertifikat for skip

Alle fartøy i utenriksfart skal ha gyldig hygienesertifikat (SSCEC/SSCC). Hygienesertifikater omfatter hele den hygieniske standarden på skipet som kan ha betydning for smitteoverføring, som matvarer, drikkevann, badebassenger og avfallshåndtering. Et slikt sertifikat er gyldig i 6 måneder, men kan forlenges med 1 måned.

Miljørettet helsevern i Vestfold foretar inspeksjon på skip i Tønsberg havn/Slagentangen. Dersom skipet ikke tilfredsstiller de hygieniske kravene, krever vi at nødvendige tiltak gjennomføres.

Vi er godkjent av Helsedirektoratet til å utføre inspeksjon for å skrive ut og forlenge hygienesertifikat for skip

  • SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE
  • EXTENSION of SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE

Bestilling av inspeksjon:

Miljørettet helsevern i Vestfold tlf: 33061000 eller mhv@re.kommune.no

Ved bestilling av inspeksjon skal Skjema for bestilling av hygienesertifikat fylles ut og returneres til mhv@re.kommune.no

Gebyrsatser for inspeksjon er fastsatt av Helsedirektoratet og gjelder fra 1. mai 2018.

Lenke til:

Gebyrsatser inspeksjon. 2018

Helsedirektoratets informasjonsside om hygienesertifikat

Folkehelseloven

IHR-forskriften

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no