Handlevogn

Logg ut

Inneklima

De fleste av oss er inne 90 % av tiden. Derfor er innemiljøet og inneluften viktig.  

Kvaliteten av uteluften betyr en del for inneklimaet, likevel er det i de fleste tilfeller forurensninger som kommer til inne som først og fremst bestemmer kvaliteten på inneluften. Viktige faktorer er blant annet kjemikalier, støv, innendørs aktiviteter, temperatur, fuktighet, renhold og ventilasjon.

Dårlig inneklima er et problem som kan ramme alle mennesker. Men alle behøver ikke bli syke i et hus med innemiljøproblemer, og symptomene vil variere. Helseeffektene er ofte diffuse og vanlige, og kan ha andre årsaker enn inneklima.

Noen av symptomene er knyttet til kroppens slimhinner:

 • irritasjon i øyne, hals og nese
 • stadig snue og tetthet
 • tørrhetsfølelse i slimhinnene
 • stadige luftveisinfeksjoner
 • hoste
 • heshet


Symptomer kan også vises på huden:

 • tørr og irritert hud
 • utslett i ansiktet eller på kroppen


En del av symptomene er mer allmenne:

 • hodepine
 • tretthet
 • tunghet i hode
 • følelsen av å være uvel
 • svimmelhet


Reaksjonene avhenger av hva man puster inn, i hvilke mengder, hvor ofte, over hvor lang tid, samt hvor mottakelig eller følsom man er.

 I  noen tilfeller kan enkelte inneklimaforhold ha betydning for:
• forverring av luftveisinfeksjoner
• hjerte- og karsykdommer
• kreft

Studier viser at f.eks sykelighet ved barneastma kan reduseres betraktelig ved bedrede vaskerutiner, bruk av støvsugere med HEPA filter og andre inneklimaforbedrende tiltak.

Måling av inneklima 
Det er en vanlig oppfatning at inneklimamålinger er nyttige for å kartlegge mulig helserisiko, og at målinger må til for å danne grunnlag for å kunne bedre forholdene. Det er imidlertid svært vanskelig å påvise sammenheng mellom forurensninger i inneluften og eventuelle plager. Det er viktig å huske på at flere av risikoforholdene lettere kan avdekkes ved befaring (visuell kontroll) en ved målinger, som for eksempel røyking, vond lukt, muggflekker, ugunstig temperaturforhold og mye støv.

Mer informasjon om inneklima:

Folkehelsa har utarbeidet anbefalte faglige normer for inneklima:Anbefalte faglige normer for inneklima, rapport 2015:1.

På folkehelseinstituttets internettsider er det utarbeidet en egen temaportal om inneklima.

Godt inneklima. Råd om hvordan du kan sikre godt inneklima i boligen din.

Inneklima – astma – luftveisallergi. Råd om tiltak.

Godt inneklima i boligenHelsedirektoratet.

Forebygge og utbedre fuktskader i bolig, Helsedirektoratet.

Planter i barnemiljøer, Helsedirektoratet.

Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase

Hus og helse, HO-1/2009, SINTEF Byggforsk 2009.

På nettsidenwww.inneklima.comgis det fyldig informasjon om inneklima. 

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no