Handlevogn

Logg ut

Om oss

Hva er Miljørettet helsevern?

Miljørettet helsevern i Vestfold er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Færder, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Sande, Svelvik og Re. I tillegg betjener avdelingen tidligere Lardal frem til 12.10.2019.

Vi har kontorplass i kommunehuset på Revetal.
Besøksadresse: Regata 2
Postadresse: Postboks 123, 3164 Revetal. Epost: mhv@re.kommune.no

Oppdraget vårt er å fremme helse og forebygge skade og sykdom.
Arbeidet utføres både i samarbeid med og på vegne av kommuneoverlegene i hver enkelt kommune.
Miljørettet helsevern omfatter de forhold i omgivelsene og miljøet som har betydning for folks helse. Vi har bl.a. følgende oppgaver:
•  gir uttalelse til arealplaner og andre kommunale planer.
•  gir godkjenning og fører tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i  forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
•  fører tilsyn og gir veiledning med offentlige bassenger, hotellbassenger og spa, etc.
•  fører tilsyn og gir veiledning om forebygging av legionellasmitte.
•  fører tilsyn med solstudioer, frisør- og hudpleiesalonger, tatovering- og hulltakingsvirksomheter.
•  håndterer klage- og saksbehandling i forhold til miljømessige forhold som påvirker helsen som for eksempel støy, luktproblematikk, bruk av slam og dyrehold.
•  gir råd vedrørende radon og inneklima.
•  overvåker vannkvalitet og hygieniske forhold ved offentlige badeplasser.


Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no