Handlevogn

Logg ut

Solarier

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og i folkehelseloven). Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.


På vegne av kommuneoverlegen fører miljørettet helsevern tilsyn etter Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftenes krav.


Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

18 års grense og krav om betjening
Regjeringen innførte 18 års grense i solarier fra 1. juli 2012. Fram til 1.7.2016 er minstekravet for ubetjente solstudioer å plassere en plakat med informasjon om aldersgrensen slik at kundene lett kan se denne. Fra 1.7.2016 må virksomheten ha et system for alderskontroll. Betjeningskravet, som skulle trådt i kraft 1.1.2014, for så å bli utsatt til 1.1.2015, er nå opphevet. Det er altså ikke noe krav om å ha betjening i solstudioer i Norge.

Dette bør du vite før du tar solarium

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utarbeidet en brosjyre hvor kundene kan få informasjon om solariebruk.


Krav om bestått kunnskapsprøve
Kravet om bestått kunnskapsprøve for ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt er ikke utsatt og vil fortsatt gjelde fra 1. januar 2016. Informasjon om denne kunnskapsprøven, «Solarieprøven», finner man på http://www.solarieprøven.no

Lokalene
Lokalene skal være utformet og innredet rengjøringsvennlige. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk.

Melding av virksomheten
Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved kommuneoverlegen ved oppstart første gang. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger. Last ned meldeskjema her.

Alle solstudioeiere og forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Les mer på direktoratets hjemmesider.

Internkontroll
For å sikre at forskriftene etterleves skal det etableres internkontrollsystem og drives internkontroll.
Denne bør inneholde beskrivelse av følgende rutiner for:
  • renhold og desinfeksjon
  • å sjekke hvilke rør, lamper og rørkombinasjoner som er tillatt i hvert enkelt solarium og når disse skal byttes (oppdaterte oversikter finnes på hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)
  • rutiner for å sjekke at solingstidstabellen oppdateres ved skifte av rør og lamper, å sjekke at merking av sengene, oppslag om advarselstekst, verneregler og 18 års aldersgrense, samt bruksanvisning med anbefalte solingstider er lett tilgjengelig og lett synlig.
  • å sikre at de ansatte bruker beskyttelsesbriller når de skal utføre oppgaver med et solarium med rør og lamper tent.
  • opplæring av nye ansatte slik at de er i stand til å informere om helserisiko, om vernereglene samt anbefale solingstid i forhold til kundens hudtype og hvilket solarium han eller hun kan bruke.
  • å påse at nødvendig informasjon om virksomheten er lett synlig dersom solariene ikke er betjent (navn og telefonnummer til eier/daglig ansvarlig), slik at kunden har noen å henvende seg til ved behov for informasjon eller hvis noe er galt.
  • avvikshåndtering og internrevisjon.
Mer om internkontroll finnes her.

Rapport- tilsyn med solarier i Vestfold 2012.

For mer informasjon om solarier, UV-stråling generelt og helseskader les mer her se Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine nettsider.

Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver
• Motta meldinger og holde oversikt over virksomhetene.
• Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere.
• Føre tilsyn.
• Behandle klagesaker.Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no