Handlevogn

Logg ut

Startsiden

Badevannskvalitet ved store nedbørsmengder

Ved store nedbørsmengder kan vi forvente at badevannskvaliteten reduseres pga økt antall bakterier. Dette er fordi kloakk kan gå ukontrollert ut på grunn av for stor belastning på avløpsnettet.


Man antar at badevannskvaliteten er tilfredsstillende 2-3 dager etter at det kraftigste regnet har gitt seg.


Hillestadvannet - Bading frarådes

Ved uttak av badevannsprøver 4.7.16 ble det i Hillestadvannet observert "vannblomst". Ved "vannblomst" frarådes bading og vannet må ikke svelges. Vannblomst skyldes algeoppblomstring som gir misfarget/urent/skummende vann.


Les mer

Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

I Norge får mange vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom. Årsakene er i stor grad knyttet til små vannforsyninger. En ny brosjyre fra folkehelseinstituttet kan hjelpe deg til å få bedre drikkevann.

Les mer

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere - Utsatt frist for innhenting av vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan

Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere skal fremlegge for kommunen vurdering av disse innretningene fra et akkreditert inspeksjonsorgan (§ 11c og § 11d).

Fristen for virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere til å fremlegge vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan for kommunen er nå utsatt til 01.01.2017. 

Les mer

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post: mhv@re.kommune.no
 


Interkommunalt samarbeid med:

Andebu kommune
Hof kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Lardal kommune
Nøtterøy kommune
Re kommune
Sande kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Tjøme kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no