Handlevogn

Logg ut

Startsiden

Tid for radonmåling

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften.

Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger (minimum to mnd) i tidsrommet fra midten av oktober til midten av april.


Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul. I henhold til Skadedyrsforskriften er det eier eller bruker av bygning, som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, evt. oppdage, eller utrydde forekomst av skadedyr.

Les mer her


Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium er oppdatert

Veilederen utdyper strålevernforskriftens krav til virksomheter som tilbyr
soling i solarium.

Les mer her.


Hygienesertifikater for skip, ”rottesertifikat”  

Hygienesertifikat for skip vil ikke lenger bli levert av Miljørettet helsevern i Vestfold. Ordningen med Ship Sanitation Certificates er regulert gjennom «International Health Regulations (2005)».

Se liste over godkjente havner for utførelse av hygienesertifikat.

Les mer

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post: mhv@re.kommune.no
 


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no