Handlevogn

Logg ut

Startsiden

Barn og unge er mindre fysisk aktive enn før. Forskere fra NMBU har studert hvordan uteområdene i norske skoler og barnehager kan bidra til å motvirke den stadig økende inaktiviteten, og skape god helse og trivsel. Det har resultert i oppdaterte anbefalinger for uteområdenes innhold og størrelse.

Anbefalingene er ment som grunnlag ved planlegging av nye eller utbedring/
utvidelse av eksisterende skoler og barnehager.

Tid for å måle radon

Har du målt radon i boligen din? Radon i inneluften øker risikoen for lungekreft. Gassen er uten lukt og farge, så det er kun ved måling du kan finne ut om nivået er forsvarlig. Målingene gjøres over minst to måneder i perioden midten av oktober til midten av april. Det er enkelt og billig å gjennomføre målingen. 

Les mer her

Luftkvalitet - ny varslingstjeneste

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan luften er nå, resten av dagen og i morgen. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper viktige helse- og aktivitetsråd.

Se varslingstjenesten her.Vet du at dagmammaer er godkjenningspliktige etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v.? 

Kommunen mottar og behandler søknader om godkjenning, fører tilsyn, samt gir råd og veiledning til eier, ansvarlig og brukere.

Les mer

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no