Handlevogn

Logg ut

Startsiden

Tid for å måle radon

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften. Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger (minimum to mnd) i tidsrommet fra midten av oktober til midten av april.


Les mer om radonmåling her.


Nasjonal tilsynskampanje

I perioden 01.10.16 – 01.03.17 gjennomføres det en nasjonal tilsynskampanje med tema «Inneklima i skolen». Tilsynskampanjen tar utgangspunkt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det vil bli gjennomført tilsyn ved utvalgte skoler i kommunene. Det vil være et spesielt fokus på internkontrollsystem, rengjøring og vedlikehold samt inneklima og luftkvalitet.

Problemer med mus og rotter?

Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul. Eier/beboer skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge forekomst av skadedyr/bekjempe skadedyr jfr. forskrift om skadedyrbekjempelse.

Les mer

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere - Utsatt frist for innhenting av vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan

Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere skal fremlegge for kommunen vurdering av disse innretningene fra et akkreditert inspeksjonsorgan (§ 11c og § 11d).

Fristen for virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere til å fremlegge vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan for kommunen er nå utsatt til 01.01.2017. 

Les mer

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post: mhv@re.kommune.no
 


Interkommunalt samarbeid med:

Andebu kommune
Hof kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Lardal kommune
Nøtterøy kommune
Re kommune
Sande kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Tjøme kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no