Handlevogn

Logg ut

Startsiden

Luftkvalitet - ny varslingstjeneste

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan luften er nå, resten av dagen og i morgen. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper viktige helse- og aktivitetsråd.

Se varslingstjenesten her.Vet du at dagmammaer er godkjenningspliktige etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v.? 

Vi i Miljørettet helsevern i Vestfold mottar og behandler søknader om godkjenning, fører tilsyn, samt gir råd og veiledning til eier, ansvarlig og brukere.


Les mer


For sent å starte radonmålinger for denne gang
Har du ikke målt radon ennå, råder vi deg å vente til høsten. Radon skal måles en gang fra midten av oktober til midten av april – i minst to måneder.

Hvis du ikke har bestilt måleutstyr for radon ennå, bør du vente til høsten. Alle fartøy i utenriksfart skal ha gyldig hygienesertifikat (SSCEC/SSCC). Miljørettet helsevern i Vestfold foretar inspeksjon på skip i Tønsberg havn/Slagentangen.

For mer informasjon eller bestilling av inspeksjon les her.

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no