Handlevogn

Logg ut

Startsiden


Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen.

Sesongen for å måle radon er fra midten av oktober til midten av april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden.

Leier du ut bolig, skal du kunne dokumentere radonnivået.


Er du dagmamma, eller har du barn hos dagmamma?

Vet du at dagmammaer er godkjenningspliktige etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v.? 

Vi i Miljørettet helsevern i Vestfold mottar og behandler søknader om godkjenning, fører tilsyn, samt gir råd og veiledning til eier, ansvarlig og brukere.


Les mer


Alle fartøy i utenriksfart skal ha gyldig hygienesertifikat (SSCEC/SSCC). Miljørettet helsevern i Vestfold foretar inspeksjon på skip i Tønsberg havn/Slagentangen.

For mer informasjon eller bestilling av inspeksjon les her.Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul. I henhold til Skadedyrsforskriften er det eier eller bruker av bygning, som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, evt. oppdage, eller utrydde forekomst av skadedyr.

Les mer her

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no