Handlevogn

Logg ut

Stråling

Menneskene har alltid vært utsatt for stråling fra naturlige strålekilder, men menneskelig virksomhet har gjort at strålingen har økt for enkelte.

Den forebyggende helsetjenesten prioriterer radon i hus og vann, som er en naturlig forkommende stråling. Radon er den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking.

Det er også grunn til å ha fokus på ulike former for soling (for eksempel solarie) og ultraviolett stråling, da hudkreft har økt kraftig i de senere år. Forskning viser at solariebruk innebærer økt risiko for føflekkreft, særlig når bruken starter i tidlig ungdom og ved langvarig og hyppig bruk. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) fraråder derfor bruk av solarium for barn og unge under 18 år.

I forhold til elektromagnetisk stråling anbefaler direktoratet følgende forsiktighetsstrategi: Ved bygging av nye høyspentledninger bør man forsøke å unngå å legge de nært til boliger, barnehager skoler mv. Ved etablering av nye boligområder, skoler, barnehager mv., bør man unngå nærhet til høyspentledninger. Der det er mulig, bør man (ut fra flere hensyn) velge en noe større avstand enn de minstegrenser som er fastsatt av sikkerhetshensyn for avstand mellom høyspentledninger og bebyggelse.

Kilde: Direktoratet for strålevern og atomberedskap

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no