Handlevogn

Logg ut

Tatovering og hulltaking

Alle virksomheter som driver med tatovering og hulltaking er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.


Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i lokale som er godkjent av helsemyndighetene.
Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer.

Begrepet tatovering er definert i forskriften som følgende:
”å risse eller stikke i hud med spiss gjenstand for å tilføre farge i hudens dypere lag.”

Begrepet hulltaking er definert i forskriften som følgende:
”Gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing)”

Lovverk
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Virksomhetens plikter

 • Gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser.
 • Virksomhetsansvarlig skal sende søknad til kommunen ved kommunelegen ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er godkjent tidligere. Det må også sendes godkjenningssøknad ved eierskifte, flytting av lokalene eller ved gjennomføring av større ominnredninger.Last ned søknadsskjema her.
 • Lokalene skal være utformet og innredet rengjøringsvennlige. Oppbevaring, rengjøring og desinfeksjon av utstyr, samt selve utførelsen av jobben skal skje på en hygienisk betryggende/tilfredsstillende måte. For flere detaljer om krav, se forskriftsteksten og merknader til dette.
 • For å sikre at forskriften etterleves på en systematisk måte skal det etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll. Internkontrollsystemet skal beskrive de skriftlige rutinene som virksomheten har etablert for å ivareta kravene i forkriften.
  For mer informasjon om internkontroll se her.


Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver

 • Motta søknadsskjemaer og holde oversikt over virksomhetene.
 • Godkjenne lokalet.
 • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere.
 • Føre tilsyn evt. i form av systemrevisjon.
 • Behandle klagesaker.

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no